Soru-Yanıt

Varlık Lisesi ne zaman kuruldu? | Öğrenci
Varlık Eğitim Kurumları 10 Mayıs 2011 tarihinde kurulmuştur. Kurumumuz 2011-12 eğitim öğretim yılından 2014-15 eğitim öğretim yılına kadar Özel Varlık Dershanesi, 2015-16 eğitim öğretim yılından 2018-19 eğitim öğretim yılına kadar Özel Varlık Temel Lisesi olarak faaliyet göstermiştir. Eğitim öğretim faaliyetlerimizi 2019-20 eğitim öğretim yılından itibaren Özel Varlık Anadolu Lisesi olarak sürdürüyoruz.
Kurumumuzun geçmişine ilişkin daha ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Varlık Lisesi hangi öğrencilere hitap ediyor? | Öğrenci
Felsefe kökenli bir eğitim kurumu olarak ilkeli ve kalıcı bir özel lise olmayı amaçlayan Varlık Lisesi, Ankara Çankaya ilçesindeki öğrenciler başta olmak üzere tüm öğrencilere hitap etmektedir.
Fiyatlarınız hakkında nereden bilgi edinebilirim? | Veli
2019-2020 eğitim öğretim yılına ilişkin fiyatlarımız şu şekildedir:
09. Sınıf | 23.250TL
10. Sınıf | 23.250TL
11. Sınıf | 24.000TL
12. Sınıf | 25.000TL
Varlık Lisesi olarak fiyat bilgilerimize internet sitemiz üzerinden daima ulaşabilirsiniz.
2019-2020 eğitim öğretim yılına ilişkin fiyat bilgilerimiz, uyguladığımız indirim oranları ve kayıt işlemlerine ilişkin diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Fiyatlarınızda indirim uyguluyor musunuz?
Varlık Lisesi olarak uyguladığımız indirim oranları ve koşulları şu şekildedir:
%30 | Varlık Lisesi Öğrencisi Birinci Derece Yakını İndirimi
%06 | Erken Kayıt İndirimi---Şubat-Mart Dönemi
%04 | Erken Kayıt İndirimi---Nisan-Mayıs Dönemi
%02 | Erken Kayıt İndirimi---Haziran-Temmuz-Ağustos Dönemi
%05 | Varlık Lisesi Mezunu Birinci Derece Yakını İndirimi
%02 | Devam Eden Öğrenci İndirimi
%02 | Kardeş Kaydı İndirimi---her bir kardeş için ayrı ayrı uygulanır.
%02 | İkiz-Üçüz vb Kayıt İndirimleri---her bir kardeş için ayrı ayrı uygulanır.
%02 | Varlık Lisesi Bursluluk Sınavı Katılımı
%06 | Peşin Ödeme İndirimi---ilgili kayıt dönemi ücreti üzerinden uygulanır.
Okulumuzda bu indirimler dışında bursluluk sınavlarımızda hak edilen oranda indirimler de uygulanmaktadır.
9. Sınıf kayıtlarınızda LGS sonuçlarına göre burslar veriyor musunuz?
Liselere Giriş Sınavında (LGS) ilk %5’lik dilimin içinde bulunma başarısı gösteren öğrenciler Varlık Lisesi’nde 4 yıl geçerli olacak şekilde aşağıda belirtilen oranlarda burs hakkı kazanırlar.
%100 Burs | %0,01-%0,20’lik dilimde bulunanlar
%75 Burs | %0,21-%0,60’lık dilimde bulunanlar
%50 Burs | %0,61-%1,00’lik dilimde bulunanlar
%35 Burs | %1,01-%1,50’lik dilimde bulunanlar
%25 Burs | %1,51-%2,00’lik dilimde bulunanlar
%15 Burs | %2,01-%3,00’lük dilimde bulunanlar
%15 Burs | %3,01-%4,00’lük dilimde bulunanlar
%05 Burs | %4,01-%5,00’lik dilimde bulunanlar
Not: Yüzde 5’lik dilimin altında olmasına rağmen branş bazlı başarı sergileyen öğrencilere ilişkin koordinatörlük önerisiyle %10’u geçmeyecek düzeyde indirimler uygulanabilir.
Kaç kişilik sınıflarda eğitim veriyorsunuz? | Öğrenci
Varlık Lisesi olarak felsefe kökenli bir yaklaşımın esasları doğrultusunda 12 kişilik sınıflarda eğitim veriyoruz.
Niçin 12 kişilik sınıflarda eğitim veriyorsunuz? Yani neden 8, 10 ya da daha az değil de 12? | Öğrenci
Değerli öğrenci, 12 sayısı tesadüfen seçtiğimiz bir sayı değildir. Bu sebepten bu anlamlı sorunuz için teşekkür ediyoruz. 2012 yılında Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğü tarafından yapılan araştırmada ders içi öğretim etkinliklerinin yüzde 86’sının sınıf mevcudunu ikiye, üçe ve dörde bölmek üzerine kurulu olduğu saptanmıştır. Bu araştırmadan hareketle en uygun sınıf mevcudunun 12 olduğunu belirledik. Eğitim koordinatörlerimiz, bu araştırma verilerini diğer VAP verileri ve değerleriyle ilişkilendirdiğinde de dünya genelindeki tüm eğitim öğretim faaliyetlerinde sınıf mevcudunun 12, koşullar nedeniyle zorunlu olması durumunda ise 24 olarak kullanılmasını önermekte ve hatta bunu bir zorunluluk olarak görmektedir.
Bu konuya ilişkin yapılan araştırmanın detaylarına ilişkin bilgiler ilerleyen süreçte vapegitim.com sitemizde yayımlanacaktır.
Hangi öğretmenlerle çalışıyorsunuz? Öğretmenleriniz hakkında nasıl bilgi edinebilirim? | Öğrenci
Varlık Lisesi olarak eğitim kadromuz, nitelikli olmanın yanı sıra kendi alanlarında entelektüel bir ilgi, motivasyon ve donanıma sahip öğretmenlerden kuruludur. Varlık Lisesi öğretmen kadrosunun belirlenmesinde eğitim koordinatörlerimiz tam yetkili olarak çalışır. Koordinatörlerimiz mezun olunan üniversite öncelikli referans olmak üzere ilgili öğretmen adayının diğer referansları ve yapılan görüşmeye göre öğretmen alımları yapmaktadır.
Bir özel lise olmanın sorumluluğunu tümüyle benimseyen Varlık Lisesi’nin eğitim ve personel kadrosuna ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Üniversite sınavları için ayrı bir program uyguluyor musunuz? | Öğrenci
Evet. Varlık Lisesi olarak öğrencilerimizin tüm eğitim öğretim gereksinimlerini üstlenen bir özel okul olma anlayışıyla çalışıyoruz. Bu sebepten okulumuzda TYT, AYT sınavlarına ilişkin titiz bir çalışma yürütülür. Bu çalışmalar doğrultusunda öğrencilerimizi okulumuz dışında hiçbir kurs ya da özel ders ihtiyacı olmadan üniversite sınavlarına hazırlıyoruz. Hatta öğrencilerimizin okulumuz dışında bir özel ders ya da özel kurs vb çalışmalar yapmasını tümüyle yasaklıyoruz.
Geçmişteki öğrencilerinizin üniversite sınav başarıları nelerdir? | Veli
Sayın veli, Varlık Lisesi olarak üniversite sınavlarına katılan tüm öğrencilerimizin sonuçlarına Varlık’tan Üniversiteye sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
İngilizce hazırlık sınıfınız var mı? | Öğrenci
Hayır. Eğitim koordinatörlerimiz tarafından yapılan araştırmalarda yabancı dil eğitimi için öğrencilerin ayrıca bir hazırlık sınıfı sürecine tabii tutulmasının verimsiz olduğu saptanmıştır. Bu doğrultuda Varlık Lisesi’nde 9. sınıftan 11. sınıf bitimine değin İngilizce dersine yönelik özel bir program uygulanması kararlaştırılmış ve bu program bitiminde öğrencilerimizin B1 düzeyinde bir yabancı dil yeterliliği edinmesi amaçlanmıştır.
Yabancı dil eğitimine ilişkin koordinatörlerimizce yapılan bu çalışmaya ilişkin bilgiler ilerleyen süreçte vapegitim.com sitemizde yayımlanacaktır.
Eryaman’da şubeniz var mı? | Öğrenci
Hayır. Eryaman’da ya da başka bir yerde hiçbir şubemiz yoktur. Kurucu ekibimiz, bir özel lise ve bir özel okul olma sorumluluğunu tümüyle benimser. Bu noktada, nitelikli bir özel okul olmanın öncelikle ve esas olarak diğer eğitim kurumlarınca örnek gösterilen ve örnek alınan belirli bir adres olmayı başarabilmek olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Nitekim tarihsel olarak nitelikli tüm özel okullar da bu amaç ve anlayış üzerine hareket etmiştir. Çünkü bir özel okul için şubeleşme hamlesi, eğitimi gözeten bir hamle değil, ticari yapıyı gözeten bir hamle olma anlamını taşır ki, bu da pek çok nitelikli eğitim kurumunun, niteliğini kaybetmesi dışında bir sonuç vermez. Bu yüzden Varlık Lisesi olarak daima tek bir yerde tek bir şubeyle faaliyet gösteren bir özel lise olacağız. Projemiz doğrultusunda gerekli olanaklara sahip olduğumuz an devreye sokacağımız ortaokul, ilkokul ve anaokulu aşamalarımız da daima tek şube olarak faaliyet gösterecektir.
Pek çok arkadaşım sizden övgüyle söz ediyor. Ama neden ortaokul ve ilkokul eğitimi vermiyorsunuz? | Veli
Arkadaşlarınıza övgüleri için teşekkür ederiz. Esasen ortaokul, ilkokul ve okul öncesi eğitime büyük önem veren bir ekibiz. Ancak bir yatırımcı değil bir girişimci olarak dâhil olduğumuz özel okul sektöründe daima aşama aşama ilerliyoruz. Bununla birlikte gerekli çalışmalarımızı tamamladığımızda ilerleyen yıllarda ortaokul ve ilkokul ve okul öncesi eğitime ilişkin faaliyetlerimize da başlayacağız.
Sizin okulunuzda okuyan bir arkadaşım gösterdiğinde şoke olmuştum. Öğrencilerinizin üniversite sınav sonuçlarını çok önceden küçük bir sapmayla nasıl doğru tahmin edebiliyorsunuz? | Öğrenci
Değerli öğrenci, Varlık Lisesi’nde eğitim koordinatörlerimizden Ali Apaydın tarafından üretilen ve öğrencilerimizin eğitim öğretim yaşamlarına ilişkin tüm verilerin titizlikle işlendiği ve bu veriler arasındaki ilişkilerin belirlenerek çalışan Varlık Akademi Programı (VAP) kullanılmaktadır. VAP’ta bir öğrenciye ilişkin her eğitim öğretim yılında yaklaşık 3000 veri işleniyor. Bu veriler arasındaki ilişkiler üzerinden düzenlenen VAP algoritmasıyla üniversite sınav sonuçları ya da herhangi bir ders özelindeki olası bir sınav sonucuna ilişkin ön hesaplamalar yapabiliyoruz.
Kısacası, aslında bir tahminde bulunmuyoruz. Sadece bir hesaplama yapıyoruz.
Not: Varlık Akademi Projesi ve Varlık Akademi Programı’nın kısaltması olan VAP’a ilişkin yaptığımız tüm çalışmalar 2018 Aralık ayından itibaren vapegitim.com sitesinde yayımlanmaktadır. Eğitim, öğretime ilişkin kapsamlı bir kaynak olarak bu sitemizi incelemenizi önemle rica ederiz.
Okulunuza nakil işlemlerini nasıl yapabilirim? | Veli
Varlık Lisesi’nde kayıt işlemleriniz gerçekleştirildikten sonra velisi olduğunuz öğrencinin okulumuza naklini gerçekleştirmek için öğrencinizin mevcut okuluna nakil talep dilekçesiyle başvurmanız yeterli olacaktır. Dilekçe e-okul sistemine işlendiği an Varlık Lisesi’ne kaydınız alınmış olacaktır.
Okulunuza nakil işlemleri ne kadar zaman alıyor? | Veli
Genellikle bir gün, en fazla iki günlük bir süreç içinde nakil işlemleriniz tamamlanmaktadır.
Nakil dilekçenizi velisi olduğunuz öğrencinin mevcut okuluna ilettiğinizde, bu okul tarafından talebiniz e-okul sistemine işlenecektir. Okulumuz öğrencimizin kaydını e-okul sistemine bildirildiği gün içinde kabul etmektedir.