VAP-18 Ödevler

Varlık Lisesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılına ilişkin "ödev bildirim evrakları" ilişiktedir.

VAP (Varlık Akademi Programı) doğrultusunda ödevlendirmelere ilişkin esaslar şu şekildedir: 
 1. VAP'ta haftalık ödevlendirmeler esastır. Öğretmenler hiçbir şekilde bir haftayı aşan ödevlendirme yapamaz.
 2. Ödev Bildirim Evrakı'nda bildirilmeyen ödevlerden öğrenciler sorumlu değildir.
 3. Öğrenciler ödevlerini en fazla bir hafta gecikmeli olarak yapabilir. Bir haftayı aşan gecikmeli ödevler, öğrencinin dosyasına "yapılmadı" olarak işlenir. Gecikmeli ödevlerde, ödevin yapıldığına dair bilgiyi ilgili öğretmende bulunan Ödev Kontrol Evrakı'na kaydettirmek öğrencilerin sorumluluğundadır.
 4. Her sekiz haftada bir, öğrencilerin ödev yapma oranları öğrenci panosunda ilan edilir.
  • Bu ilanlarda %75'in altında ödev yapan öğrencilere akademik uyarı, %50'nin altında ödev yapan öğrencilere idari uyarı verilir.
  • Her uyarı sonrasında ödev yapma oranını ilgili baremin üzerine taşımaları için öğrencilere 4 haftalık bir süre verilir.
  • Üst üste alınan iki akademik uyarı, idari uyarı niteliği taşır. 
  • İkinci idari uyarıda, koordinatörlüğün kayıt iadesi görüşüyle, ilgili öğrenci ve veliye müdürlük tarafından randevu verilir ve gerekli tasarruf uygulanır.
Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğü

Doküman