Yönetim Anlayışımız

Varlık Lisesi'nde eğitim denen olgu, felsefenin bir ürünü olma ile bir arada yaşama kültürünü geliştirme ve tesis etme çabasında konumlanır. Bu çaba eğitim koordinatörlerimizce üretilen ve geliştirilen Varlık Akademi Programı'nda (VAP) somutlaşarak, Varlık Lisesi'ndeki eğitim faaliyetlerin tümü VAP üzerinden eğitim koordinatörlerimizce yönetilir ve yürütülür. Bu doğrultuda bir özel lise olarak Varlık Lisesi'nin genel  yönetimi de VAP ilke ve esaslarıyla uyumlu bir şekilde hareket etmek amacıyla aşağıdaki esaslara titizlikle riayet eder:

STANDART 12 KİŞİLİK SINIFLARDA EĞİTİM 

Eğitim koordinatörlerimizce yapılan araştırmada, eğitim-öğrenimde ders içi uygulamaların büyük çoğunluğunda (%86) öğrencilerin 2,3 ve 4 gruba bölümlendiği gözlemlenmiş ve buradan haraketle okul eğitimlerinde en elverişli sınıf kontenjanlarının bu bölümlemeye uygun bir sayı olması gerektiği belirlenmiştir. Bu belirlemeye paralel olarak VAP verilerinin gösterdiği akademik başarı performansları incelendiğinde, bu sayının en asgari düzeyde olmasının en verimli sonucu doğurduğu saptanmıştır. Bu veri ve değerlerden hareketle eğitim koordinatörlerimiz Varlık Lisesi'nin tüm gruplardaki sınıf kontenjanlarını 12 olarak düzenlemiştir. Bu yüzden Varlık Lisesi'nde normal, özel, VIP vb sınıf uygulamarı yoktur.

STANDART DERS SÜRESİ

Derslerimiz 40 dakikadır. Kurumumuzda hiçbir şekilde blok ders uygulaması yoktur.

NİTELİKLİ EĞİTİM KADROSU

Varlık Lisesi'nin öğretmen seçimleri tümüyle eğitim koordinatölerince belirlenir. Öğretmen alımlarında mezun olunan üniversite, Varlık'ta çalışmış/çalışan bir öğretmenin referansı ve eğitim koordinatörlüğünün kesin oluru esastır. Koordinatörler öğretmen alımlarından, ilgili adayın branşındaki uzmanlığının yanı sıra, adayda eğitime ilişkin etik bir endişe, duyarlılık ve entelektüel bir ilgiyi değerlendirme kriterleri olarak kullanır.

BİR HAK OLARAK EĞİTİM

Varlık Lisesi'nde eğitim bir hak olarak tanınır. Bu yüzden her bir öğrenciye özel titiz bir eğitim faaliyeti yürütülürek, öğrencinin mevcut eğitim durumu, amaçları, ilgileri ve yaşam projesi üzerine kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilir. Kurumumuzda eğitime, hiçbir şekilde bir “meslek edindirme kursu” olarak yaklaşılmaz.

KLASİK MATERYALLERLE EĞİTİM

Teknolojik ilerlemenin eğitim sektörüne dahil oluşu üzerine eğitim koordinatörlerimizce yapılan araştırmalarda, günümüzde yaygın olarak kullanılan akıllı tahta, tablet vb materyallerin eğitimde öğrencilerin başarı performanslarını ciddi bir şekilde olumsuz olarak etkilediği gözlemlenmiştir. VAP verilerinin sunduğu raporlar, bu yöndeki materyallerin eğitime dahil ediliş biçimlerinde öğretmenlerin ve öğrencilerin ciddi bir şekilde pasifize ettiğini göstermektedir. Bu pasifleşmenin de eğitim faaliyetine ciddi zararlar verdiği saptanmıştır. Nitekim, söz konusu teknolojik materyallerin yaygınlaşması öncesinde, ancak bazı ilkokul mezunlarında düşük düzeyde gözlemlenen okuma-yazma eksiklikleri, bu materyallerin yaygınlaşması sonrasında önce ortaokul, sonra lise ve en nihayetinde üniversite mezunu kişilerde bile gözlemlenir olmuştur. Eğitimin birincil önceliği olan dil eğitimine ilişkin bu eksikliklerin yaygınlaşması, doğal olarak diğer eğitim alanlarındaki eksiklik ve sorunları da katlayarak çoğaltmıştır. Bu veriler eşliğinde eğitim koordinatörlerimiz, teknolojinin eğitime dahil ediliş biçiminin çok titiz bir şekilde yapılması gerektiğini göz önüne alarak, 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren sınıflarda sadece projeksiyon cihazının bulundurulmasına, derslerde kara tahta ve tebeşir kullanılmasına karar vermiştir. 

VAP hakkında ayrıntılı bilgilere vapegitim.com sitesinden ulaşabilirsiniz.
 
Varlık Lisesi Kurucuları