VAP Ön Öğreni Tespiti

UYARI

 • Varlık Lisesi olarak hakkımızda daha detaylı bilgilere ulaşmanız için internet sitemizi k12.tr uzantısına taşıyoruz
 • Mevcut sitemizdeki güncellemeler 15 Temmuz 2020 tarihiyle durdurulmuş ve tüm içeriklerimiz yeni sitemize aktarılmaya başlanmıştır.
 • Varlık'ımız hakkında çok daha ayrıntılı bilgilere ulaşabileceğiniz yeni sitemize buradan erişebilirsiniz.
 • Mevcut sitemiz 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren otomatik olarak yeni sitemize yönlendirilecektir.
Saygılarımızla, Varlık Lisesi
 

Bu içerikte VAP Ön Öğreni Tespiti uygulamasına ilişkin temel bilgiler ve başvuru formu yer almaktadır. VAP Ön Öğreni Tespitine ilişkin ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.


VAP Ön Öğreni Tespiti hakkında gerekli bilgilere sahipseniz başvuru işlemi için buraya tıklayınız.
Infografik üzerinden genel bir bilgilendirme için
buraya tıklayınız. 


Amaç

VAP Ön Öğreni Tespiti öğrencilerin geçmiş öğrenim hayatlarına ilişkin elde etmesi gereken kazanımlarının gözlenmesi ve gözlem sonucunda ön öğreni eksikliklerinin giderilmesine yönelik önceliklerin belirlenmesi amacıyla geliştirilen bir ölçme değerlendirme sistemidir.

Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğünce geliştirilen uygulamanın birinci aşaması ilgili herkese açık olup bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında uygulanmaktadır. İkinci ve üçüncü aşamalara katılım için uygulama esasları takip edilmelidir.

Format

VAP Ön Öğreni Tespitinde sorgulanan kazanıma göre, açık uçlu, çoktan seçmeli, eşleştirmeli, doğru-yanlış vb gibi soru biçimleri kullanılır.


!!! VAP Ön Öğreni Tespiti bir test sınavı uygulaması değildir.

Tüm sınavlar 20 soru üzerinden 40 dakikalık bağımsız oturumlar halinde yapılır. Uygulanan sınav oturumları şu şekildedir:
 1. Türkçe-Edebiyat
 2. Matematik
 3. Fen Bilimleri
 4. Sosyal Bilgiler
 5. İngilizce
 6. Fransızca

Uygulama Esasları

VAP Ön Öğreni Tespiti üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada elde edilen skorlara göre, ikinci aşamada ilgili sınavlara katılım sağlanır. Üçüncü aşama sınavına katılım için ikinci aşamadaki tüm sınavlardan beşinci düzey baraj skorunun aşılması gerekir.

Birinci Aşama Sınavları

VAP Ön Öğreni Tespitinin birinci aşamasında yapılan sınavlar ilgili alana ilişkin genel bir tarama şeklinde gerçekleştirilip öğrencinin ikinci aşamada hangi sınavlara dâhil olması gerektiğini saptamak için uygulanır.

Beş farklı düzeydeki kazanımlara ilişkin soruların bir arada bulunduğu bu aşamadaki sınavlarda, soru dağılımları ve soruların skor katkılarına ilişkin bilgiler şu şekildedir:
Birinci Aşama Sınavlarındaki Soru Nitelikleri ve Dağılımları
 Soru Niteliği  Soru Sayısı  Skor Katsayısı  Skor Katkısı   Kazanımlar
Düzey 1  4 soru  12 puan  48 puan   Temel altı düzey
Düzey 2  5 soru  16 puan  80 puan   Temel düzey
Düzey 3  6 soru  22 puan  132 puan   Orta düzey
Düzey 4  3 soru  26 puan  84 puan   Üst düzey
Düzey 5  2 soru  28 puan  56 puan   İleri düzey
Taban Puan: 100 | Tam Puan: 500 

İkinci Aşama Sınavları

VAP Ön Öğreni Tespitinin ikinci aşamasında öğrencinin ilgili alana yönelik birinci aşamada elde ettiği skora göre içinde bulunduğu dilime yönelik kazanımlar bir bütün olarak taranır. Bu şekilde birinci aşamada elde edilen skorlar doğrultusunda öğrenciler ikinci aşamada aşağıdaki tabloda belirtilen sınavlara dâhil edilir.

Birinci Aşama Skorlarına Göre İkinci Aşamada Uygulanacak Sınavlar
 Birinci Aşama Skoru  Skora İlişkin Açıklama   2. Aşamada Uygulanacak Sınav 
100-180  Çok Yoğun Öğreni Eksikliği   Düzey 1 Tarama Sınavı
181-260  Yoğun Öğreni Eksikliği  Düzey 2 Tarama Sınavı
261-340  Temel Öğreni Eksikliği  Düzey 3 Tarama Sınavı
341-420  Temel Yetkinlik  Düzey 4 Tarama Sınavı
421-500 Üst ve İleri Düzey Yetkinlik  Düzey 5 Tarama Sınavı
 
Her bir düzeye ilişkin ayrı bir sınavın uygulandığı ikinci aşama sınavlarındaki puanlama algoritması şu şekildedir:
İkinci Aşama Sınavlarındaki Soru Nitelikleri ve Dağılımları
Soru Niteliği  Soru Sayısı  Skor Katsayısı  Skor Katkısı   Kazanımlar
İlgili Düzey  20 soru  20 puan  400 puan  Düzey kazanımları
 Taban Puan: 100 | Tam Puan: 500
 
İkinci aşama sınavlarına birden çok kez girilebilir. Sınav sonucuna göre, içinde bulunduğu ön öğreni eksikliğine ilişkin VAP çalışma programını tamamlayan öğrenciler, aynı düzeydeki sınava tekrar katılarak bu düzeydeki ön öğreni eksikliklerini giderip gidermediklerini gözlemleyebilirler. Bir düzeydeki ön öğreni eksikliğinin giderildiğinin gözlemlenmesi için ilgili düzeye ilişkin baraj skorunun aşılması gerekir. İkinci aşamadaki düzey sınavlarının baraj skorları şu şekildedir:
İkinci Aşama Sınavlarındaki Düzey Barajları
 Düzeyler  Ön Öğreni Eksikliği  Baraj Skoru
 Düzey 1  Çok Yoğun Öğreni Eksikliği  460
 Düzey 2  Yoğun Öğreni Eksikliği  420
 Düzey 3  Temel Öğreni Eksikliği  360
 Düzey 4  Temel Yetkinlik  320
 Düzey 5  Üst ve İleri Düzey Yetkinlik  300
 

Üçüncü Aşama Sınavı

VAP Ön Öğreni Tespitinin üçüncü aşamasında tüm alanlara ilişkin tek bir tarama sınavı uygulanır. Tümü açık uçlu 20 sorudan oluşan bu sınavda sadece üst ve ileri düzey kazanımlara ilişkin bir tarama yapılır.

Üçüncü Aşama Sınavı Soru Nitelikleri ve Dağılımı
 Soru Niteliği Soru Sayısı Skor Katsayısı  Skor Katkısı  Kazanımlar
 Düzey 5  20 soru  20 puan  400 puan  İlgili düzey kazanımları

Üçüncü aşama sınavına ikinci aşamadaki tüm derslere yönelik düzey 5 baraj skorunu aşan öğrenciler katılabilir.

Katılım ve Başvuru Esasları

VAP Ön Öğreni Tespitinin birinci aşaması sosyal sorumluluk projesi kapsamında Varlık Lisesi’ne başvuruda bulunan ilgili herkese açık olup ücretsiz bir şekilde uygulanır. İkinci ve üçüncü aşama sınavlarına katılım ise Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlerinin onayıyla gerçekleştirilir.

VAP Ön Öğreni Tespitine başvuru ve katılım için şu esaslar uygulanır:

 1. VAP Ön Öğreni Tespitine 2. sınıf başlangıcından 11. sınıf başlangıcına dek ilk ve orta öğrenim sürecinde bulunan öğrenciler, velileri aracıyla başvuruda bulunabilirler.
  1. Birinci aşama başvuruları bu sayfanın başında yer alan başvuru formuyla alınır.
  2. Yapılan başvuru tarihini müteakip bir hafta içinde sınav kitapçıkları hazırlanarak ilgili öğrenciye oturum saatlerine ilişkin randevu verilir.
  3. Öğrenciler bir gün içinde en fazla iki farklı oturuma katılabilirler.
  4. Sınav sonuç raporları ilgili öğrenci ve/veya velisi tarafından sınav tarihinden bir hafta sonrasında Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğünden teslim alınabilir.
 2. İkinci ve üçüncü aşama başvuruları doğrudan Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğü birimine yapılır. İkinci ve üçüncü aşama sınavlarının uygulanmasında da birinci aşamadaki trafik takip edilir.

Dikkat! Tüm VAP içeriklerinin telif ve kullanım hakları Özel Varlık Anadolu Lisesi’ne aittir. Bu sebepten okulumuzun yazılı izni olmadan VAP Ön Öğreni Sınavlarının ya da herhangi bir VAP içeriğinin kopyalanması, herhangi bir biçimde çoğaltılması, kullanılması ve yayımlanması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında gerekli hukuki işlemler yürütülür.

 Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğü

Doküman