Etkinlik | Kadının Varlığı

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Felsefe Kültür Sanat Derneği ile birlikte düzenlediğimiz; Ayla Kutlu ve Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı üyesi Narınç Ataman'ın konuşmacı olarak katıldığı etkinliğimiz, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Feryal Turan moderasyonunda gerçekleştirilmiştir. Etkinliğimizde aynı zamanda Varlık Lisesi öğrencilerince hazırlanan resim sergisi de ilgililerin ziyaretine açılmıştır. Söyleşi sonrasında Bilgi Yayınevi tarafından açılan kitap standında katılımcıların Ayla Kutlu'ya kitaplarını imzalattığı etkinliğimize öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizin yanı sıra bir çok ilgili de katıldı. Program 14.00  Açılış Konuşması | Hatice Bilge Coşkun-Apaydın | Varlık Lisesi Müdürü Moderasyon: Prof. Dr. Feryal Turan | Ankara Üniversitesi DTCF Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi 14.10  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Kadınlar | Ayla Kutlu | Yazar 14.40  Kadın Tarihini Belgelemek | Narınç Ataman | Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Genel Kurul Üyesi Etkinlik Künyesi Düzenleyenler Özel Varlık Anadolu Lisesi  Felsefe Kültür Sanat Derneği Konuşmacılar Ayla Kutlu | Yazar Narınç Ataman | Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. Feryal Turan | Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Tarih ve Saat 7 Mart 2020 Cumartesi | 14.00 Adres Varlık Lisesi Leylâ Erbil Konferans Salonu Ayrancı Mah. Reşat Nuri Cad. Nu. 108 Çankaya ANKARA

Devamını Oku

VAP Ön Öğreni Tespiti

Bu içerikte VAP Ön Öğreni Tespiti uygulamasına ilişkin temel bilgiler ve başvuru formu yer almaktadır. VAP Ön Öğreni Tespitine ilişkin ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. VAP Ön Öğreni Tespiti hakkında gerekli bilgilere sahipseniz başvuru işlemi için buraya tıklayınız. Infografik üzerinden genel bir bilgilendirme için buraya tıklayınız.  Amaç VAP Ön Öğreni Tespiti öğrencilerin geçmiş öğrenim hayatlarına ilişkin elde etmesi gereken kazanımlarının gözlenmesi ve gözlem sonucunda ön öğreni eksikliklerinin giderilmesine yönelik önceliklerin belirlenmesi amacıyla geliştirilen bir ölçme değerlendirme sistemidir. Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğünce geliştirilen uygulamanın birinci aşaması ilgili herkese açık olup bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında uygulanmaktadır. İkinci ve üçüncü aşamalara katılım için uygulama esasları takip edilmelidir. Format VAP Ön Öğreni Tespitinde sorgulanan kazanıma göre, açık uçlu, çoktan seçmeli, eşleştirmeli, doğru-yanlış vb gibi soru biçimleri kullanılır. !!! VAP Ön Öğreni Tespiti bir test sınavı uygulaması değildir. Tüm sınavlar 20 soru üzerinden 40 dakikalık bağımsız oturumlar halinde yapılır. Uygulanan sınav oturumları şu şekildedir: Türkçe-Edebiyat Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce Fransızca Uygulama Esasları VAP Ön Öğreni Tespiti üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada elde edilen skorlara göre, ikinci aşamada ilgili sınavlara katılım sağlanır. Üçüncü aşama sınavına katılım için ikinci aşamadaki tüm sınavlardan beşinci düzey baraj skorunun aşılması gerekir. Birinci Aşama Sınavları VAP Ön Öğreni Tespitinin birinci aşamasında yapılan sınavlar ilgili alana ilişkin genel bir tarama şeklinde gerçekleştirilip öğrencinin ikinci aşamada hangi sınavlara dâhil olması gerektiğini saptamak için uygulanır. Beş farklı düzeydeki kazanımlara ilişkin soruların bir arada bulunduğu bu aşamadaki sınavlarda, soru dağılımları ve soruların skor katkılarına ilişkin bilgiler şu şekildedir: Birinci Aşama Sınavlarındaki Soru Nitelikleri ve Dağılımları  Soru Niteliği  Soru Sayısı  Skor Katsayısı  Skor Katkısı   Kazanımlar Düzey 1  4 soru  12 puan  48 puan   Temel altı düzey Düzey 2  5 soru  16 puan  80 puan   Temel düzey Düzey 3  6 soru  22 puan  132 puan   Orta düzey Düzey 4  3 soru  26 puan  84 puan   Üst düzey Düzey 5  2 soru  28 puan  56 puan   İleri düzey Taban Puan: 100 | Tam Puan: 500  İkinci Aşama Sınavları VAP Ön Öğreni Tespitinin ikinci aşamasında öğrencinin ilgili alana yönelik birinci aşamada elde ettiği skora göre içinde bulunduğu dilime yönelik kazanımlar bir bütün olarak taranır. Bu şekilde birinci aşamada elde edilen skorlar doğrultusunda öğrenciler ikinci aşamada aşağıdaki tabloda belirtilen sınavlara dâhil edilir. Birinci Aşama Skorlarına Göre İkinci Aşamada Uygulanacak Sınavlar  Birinci Aşama Skoru  Skora İlişkin Açıklama   2. Aşamada Uygulanacak Sınav  100-180  Çok Yoğun Öğreni Eksikliği   Düzey 1 Tarama Sınavı 181-260  Yoğun Öğreni Eksikliği  Düzey 2 Tarama Sınavı 261-340  Temel Öğreni Eksikliği  Düzey 3 Tarama Sınavı 341-420  Temel Yetkinlik  Düzey 4 Tarama Sınavı 421-500 Üst ve İleri Düzey Yetkinlik  Düzey 5 Tarama Sınavı   Her bir düzeye ilişkin ayrı bir sınavın uygulandığı ikinci aşama sınavlarındaki puanlama algoritması şu şekildedir: İkinci Aşama Sınavlarındaki Soru Nitelikleri ve Dağılımları Soru Niteliği  Soru Sayısı  Skor Katsayısı  Skor Katkısı   Kazanımlar İlgili Düzey  20 soru  20 puan  400 puan  Düzey kazanımları  Taban Puan: 100 | Tam Puan: 500   İkinci aşama sınavlarına birden çok kez girilebilir. Sınav sonucuna göre, içinde bulunduğu ön öğreni eksikliğine ilişkin VAP çalışma programını tamamlayan öğrenciler, aynı düzeydeki sınava tekrar katılarak bu düzeydeki ön öğreni eksikliklerini giderip gidermediklerini gözlemleyebilirler. Bir düzeydeki ön öğreni eksikliğinin giderildiğinin gözlemlenmesi için ilgili düzeye ilişkin baraj skorunun aşılması gerekir. İkinci aşamadaki düzey sınavlarının baraj skorları şu şekildedir: İkinci Aşama Sınavlarındaki Düzey Barajları  Düzeyler  Ön Öğreni Eksikliği  Baraj Skoru  Düzey 1  Çok Yoğun Öğreni Eksikliği  460  Düzey 2  Yoğun Öğreni Eksikliği  420  Düzey 3  Temel Öğreni Eksikliği  360  Düzey 4  Temel Yetkinlik  320  Düzey 5  Üst ve İleri Düzey Yetkinlik  300   Üçüncü Aşama Sınavı VAP Ön Öğreni Tespitinin üçüncü aşamasında tüm alanlara ilişkin tek bir tarama sınavı uygulanır. Tümü açık uçlu 20 sorudan oluşan bu sınavda sadece üst ve ileri düzey kazanımlara ilişkin bir tarama yapılır. Üçüncü Aşama Sınavı Soru Nitelikleri ve Dağılımı  Soru Niteliği Soru Sayısı Skor Katsayısı  Skor Katkısı  Kazanımlar  Düzey 5  20 soru  20 puan  400 puan  İlgili düzey kazanımları Üçüncü aşama sınavına ikinci aşamadaki tüm derslere yönelik düzey 5 baraj skorunu aşan öğrenciler katılabilir. Katılım ve Başvuru Esasları VAP Ön Öğreni Tespitinin birinci aşaması sosyal sorumluluk projesi kapsamında Varlık Lisesi’ne başvuruda bulunan ilgili herkese açık olup ücretsiz bir şekilde uygulanır. İkinci ve üçüncü aşama sınavlarına katılım ise Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlerinin onayıyla gerçekleştirilir. VAP Ön Öğreni Tespitine başvuru ve katılım için şu esaslar uygulanır: VAP Ön Öğreni Tespitine 2. sınıf başlangıcından 11. sınıf başlangıcına dek ilk ve orta öğrenim sürecinde bulunan öğrenciler, velileri aracıyla başvuruda bulunabilirler. Birinci aşama başvuruları bu sayfanın başında yer alan başvuru formuyla alınır. Yapılan başvuru tarihini müteakip bir hafta içinde sınav kitapçıkları hazırlanarak ilgili öğrenciye oturum saatlerine ilişkin randevu verilir. Öğrenciler bir gün içinde en fazla iki farklı oturuma katılabilirler. Sınav sonuç raporları ilgili öğrenci ve/veya velisi tarafından sınav tarihinden bir hafta sonrasında Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğünden teslim alınabilir. İkinci ve üçüncü aşama başvuruları doğrudan Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğü birimine yapılır. İkinci ve üçüncü aşama sınavlarının uygulanmasında da birinci aşamadaki trafik takip edilir. Dikkat! Tüm VAP içeriklerinin telif ve kullanım hakları Özel Varlık Anadolu Lisesi’ne aittir. Bu sebepten okulumuzun yazılı izni olmadan VAP Ön Öğreni Sınavlarının ya da herhangi bir VAP içeriğinin kopyalanması, herhangi bir biçimde çoğaltılması, kullanılması ve yayımlanması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında gerekli hukuki işlemler yürütülür.  Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğü

Devamını Oku

Etkinlik | Leylâ Erbil'den Kalan

Leylâ Erbil'in 89. yaş günü anısına düzenlediğimiz etkinlikte; Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi'nde yürütülen Leylâ Erbil Özel Koleksiyonu projesi asistanı Merve Şen, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Jale Özata Dirlikyapan, Okulumuz edebiyat öğretmenleri Bahar Palabıyık ve Deniz Verimli bizlerle bilgi, birikim ve duyarlılıklarını paylaşmışlardır. 11 Ocak 2020 Cumartesi 14.00'te başlayan etkinliğimizde aynı zamanda Varlık Lisesi öğrencilerince Leylâ Erbil'in çeşitli eserlerinden hareketle hazırlanan resim sergisi de ilgililerin ziyaretine açılmıştır. Program: 14.00  Açılış Konuşması | Ali Apaydın | Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörü 14.15  Tuhaf Bir Yazar | Deniz Verimli ve Bahar Palabıyık | Varlık Lisesi Edebiyat Öğretmenleri 14.30  Leylâ Erbil'in "Özerk" Edebiyatı | Dr. Jale Özata Dirlikyapan | Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi 15.30  Leylâ Erbil'in Çoğalan Sesleri: Bir Arşiv Deneyimi | Merve Şen | Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi Leylâ Erbil Özel Koleksiyonu Projesi Asistanı Etkinlik Künyesi Düzenleyenler Özel Varlık Anadolu Lisesi  Felsefe Kültür Sanat Derneği Konuşmacılar Dr. Jale Özata Dirlikyapan | Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi  Merve Şen | Boğaziçi Üniversitesi NHKSAM Leylâ Erbil Özel Koleksiyonu Proje Asistanı Bahar Palabıyık | Varlık Lisesi Edebiyat Öğretmeni Deniz Verimli | Varlık Lisesi Edebiyat Öğretmeni Tarih ve Saat 11 Ocak 2020 Cumartesi | 14.00 Adres Varlık Lisesi Leylâ Erbil Konferans Salonu Ayrancı Mah. Reşat Nuri Cad. Nu. 108 Çankaya ANKARA  

Devamını Oku

Özel Lise Bursluluk Sınavı

Bir özel eğitim kurumu olarak ilk yılımızdan itibaren gerçekleştirmekte olduğumuz başarı bursları uygulamamıza bu yıl da devam ediyoruz. 2020-2021 eğitim öğretim yılı için özel lise kayıt işlemlerinde geçerli olacak bursluluk sınavımız 4 Ocak 2020 günü gerçekleştirilmiştir. Bu sayfada bursluluk sınavımıza ilişkin ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Sınav Tarihi 4 Ocak 2020 Cumartesi Sınav Başvuru Tarihleri 10 Aralık 2019 Pazartesi – 3 Ocak 2020 Cuma Sınav Kapsamı Sınav soruları; ilgili tüm sınıflar için 2019-2020 eğitim-öğretim yılında uygulanan MEB programına uygun olarak Aralık ayı bitimi sonuna dek işlenen konularla sınırlı tutulmaktadır. Sınavda öğrencilerin geçmiş kazanımlarına ilişkin sorular da sorulacaktır. Soru Dağılımları ve Süresi Bursluluk sınavlarındaki soru sayıları, soru dağılımları ve sınav süresi şu şekildedir: 8. Sınıf Bursluluk Sınavı | 60 soru 120 dakika 15 soru Türkçe 15 soru Sosyal Bilimler 15 soru Matematik      15 soru Fen Bilimleri 9. Sınıf Bursluluk Sınavı | 60 soru 120 dakika 15 soru Türk Dili ve Edebiyatı 15 soru Sosyal Bilimler (8 Tarih + 7 Coğrafya) 15 soru Matematik      15 soru Fen Bilimleri (5 Fizik + 5 Kimya + 5 Biyoloji) 10. Sınıf Bursluluk Sınavı | 60 soru 120 dakika 15 soru Türk Dili ve Edebiyatı 15 soru Sosyal Bilimler (5 Tarih + 5 Coğrafya + 5 Felsefe) 15 soru Matematik 15 soru Fen Bilimleri (5 Fizik + 5 Kimya + 5 Biyoloji) 11. Sınıf Bursluluk Sınavı | 80 soru 120 dakika 20 soru Türk Dili ve Edebiyatı 20 soru Sosyal Bilimler (7 Tarih + 7 Coğrafya + 6 Felsefe) 20 soru Matematik 20 soru Fen Bilimleri (7 Fizik + 7 Kimya + 6 Biyoloji)   Sınavın Değerlendirmesi Sınav çoktan seçmeli şekilde uygulanır. Bunun için öğrencilerden 8. sınıf sınavında 4 seçenek, 9, 10 ve 11. sınıf sınavlarında 5 seçenek üzerinden doğru olan tek seçeneği bulmaları istenir. 8. sınıf öğrencileri için doğru yanıtların sayısından yanlış yanıtların üçte biri; 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için ise doğru yanıtların sayısından yanlış yanıtların dörtte biri çıkarılarak elde edilen net değerlerinden hareketle 500 tam puan üzerinden hesaplama yapılır. Sonuçların İlanı Sınav sonuçları 10 Ocak 2020 Cuma günü açıklanmış olup velisi olduğunuz öğrencinin sonuçlarını okulumuzla iletişime geçerek öğrenebilirsiniz. Bursluluk Şartları Sınav sonucunda bursluluk hakkını elde edebilmek için; Bursluluk baraj puanlarının üzerinde bir puan almak, Bursluluk baraj puanları 500 tam puan üzerinden, %100 burs hakkı için en az 450 puan almak ve birinci olmak, %75 burs hakkı için en az 440 puan almak ve ikinci olmak, %50 burs hakkı için en az 420 puan almak ve üçüncü olmak %25 burs hakkı için en az 410 puan almak ve dördüncü olmak şartları ve en geç 1 Mart 2020 tarihine dek Özel Varlık Anadolu Lisesi’ne 2020-2021 eğitim öğretim yılı için kayıt yaptırmak gerekmektedir. Bursluluk Süresi Burs hakkı kazanan öğrencilerin burs hakları lise eğitimlerinin bitimine dek başarılarını sürdürdüğü sürece devam eder. Burslu öğrencilerin başarı kriteri burs kazanılan yıldan itibaren alınan her karnede hiçbir zayıfın bulunmaması ve her yıl yılsonu başarı puanının (YSBP) 100 üzerinden 90 ve 90’ın üzerinde olması yönündedir. Burs Verilecek Öğrenci Sayısı Burstan yararlanacak öğrenci sayısı her grup düzeyinde en fazla 4 olup toplamda 12’dir. Bununla birlikte sınavlarda 500 tam puan alarak birinci olan öğrencilerin tümüne bu kişi sayısı kısıtlaması dikkate alınmaksızın tam burs verilir.   Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğü

Devamını Oku