Özel Lise Fiyatları

UYARI

  • Varlık Lisesi olarak hakkımızda daha detaylı bilgilere ulaşmanız için internet sitemizi k12.tr uzantısına taşıyoruz
  • Mevcut sitemizdeki güncellemeler 15 Temmuz 2020 tarihiyle durdurulmuş ve tüm içeriklerimiz yeni sitemize aktarılmaya başlanmıştır.
  • Varlık'ımız hakkında çok daha ayrıntılı bilgilere ulaşabileceğiniz yeni sitemize buradan erişebilirsiniz.
  • Mevcut sitemiz 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren otomatik olarak yeni sitemize yönlendirilecektir.
Saygılarımızla, Varlık Lisesi
 

Bu içerikte bir özel lise olmanın sorumluluğu tam olarak üstlenen bir kurum olarak özel eğitim sektöründe ücretlerin değil eğitimin konuşulması noktasında VAP standartları olarak kullandığımız özel lise fiyatları kapsamına nelerin girdiği ve önümüzdeki eğitim öğretim yılına ilişkin fiyat bilgilerimiz yer almaktadır.

İndirim uygulamalarımız, yemek ve servis hizmetlerimiz ile ödeme seçeneklerimiz hakkında bilgilerin de bulunduğu içerik A, B ve C olmak üzere üç başlık halinde düzenlenmiştir.

A bölümünde özel lise kayıt ücreti ve kapsamına ilişkin bilgilere,
B bölümünde özel lise kayıt ücretlerine ilişkin indirim uygulamalarımıza,
C bölümünde özel lise kayıt ücretleri ve ödeme seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

A. Özel Lise Fiyatları ve Kapsamı

1. Özel Lise Kayıt Ücretlerinin Belirlenimi

Kurumumuzda bir sonraki eğitim öğretim yılına ilişkin özel lise kayıt ücretleri bir önceki yılın Aralık ayının ilk haftası içinde belirlenir.

Kurum yönetimimiz yeni eğitim öğretim yılına ilişkin özel lise kayıt ücretlerini en geç 20 Aralık günü internet sitemizde ilan eder.

Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin özel lise kayıt ücretleri yalnızca Varlık Lisesi’ne ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler için geçerlidir. Kayıt yenileme işlemlerinde SFS uygulaması esastır.

2. Özel Lise Kayıt Ücretlerinin Geçerlilik Dönemleri

Kurumumuzda özel lise kayıt ücretleri dört erken kayıt dönemi ve normal kayıt dönemi olmak üzere beş farklı döneme göre belirlenir. Bu dönemler şu şekildedir:

Erken Kayıt Dönemi 1 | 2 Ocak - 10 Şubat tarihleri arasında geçerli olan dönemdir.
Erken Kayıt Dönemi 2 | 11 Şubat – 15 Mart tarihleri arasında geçerli olan dönemdir.
Erken Kayıt Dönemi 3 | 16 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında geçerli olan dönemdir.
Erken Kayıt Dönemi 4 | 21 Nisan – 1 Haziran tarihleri arasında geçerli olan dönemdir.
Normal Kayıt Dönemi  | 2 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında geçerli olan dönemdir.

Not 1: Kayıt dönemlerine ilişkin tarihler 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren tüm yıllar için geçerlidir.
Not 2: 15 Eylül sonrası gerçekleştirilen özel lise kayıt işlemleri için ücretlerin belirlenmesinde eğitim öğretim yılı için kalan süreye ilişkin yapılan hesaplamaya %1’lik zam eklenir. Varlık Lisesi’nde 10 Mart sonrasında ilgili eğitim öğretim yılına ilişkin özel lise kayıt talepleri kabul edilmez.

3. Özel Lise Kayıt Yenileme Fiyatının Sabitlenmesi

Kurumumuzda özel lise kayıt yenileme işlemleri SFS (Sabit Fiyat Sürekliliği) uygulaması kapsamında gerçekleştirilir.

SFS kapsamında özel lise eğitimine Varlık Lisesi’nde başlayacak ya da devam edecek öğrenciler için kayıt yenileme işlemlerinde yeni eğitim öğretim yılı ücretleri değil kayıt olunan yıla ilişkin kayıt ücreti esas alınır.

SFS uygulaması burs ve indirim haklarına ilişkin de süreklilik sağlar. Daha fazla bir burs ya da indirim hakkı elde edilmesi durumunda SFS uygulaması elde edilen yeni hak üzerinden devam eder. 

4. Özel Lise Bünyesindeki Kurs Giderlerinin Karşılanması  

Kurumumuzda özel lise öğrencilerinin akademik başarılarının geliştirilmesine ilişkin yapılan kurslar ve ek çalışmalar için hiçbir ek ücret talep edilmez.

Varlık Lisesi öğretmenleri sorumlu oldukları öğrencilerin akademik başarılarını geliştirme noktasında gerekli gördükleri ek çalışmaları koordinatörlerin denetiminde gerçekleştirir.

Varlık Lisesi öğretmenleri ve koordinatörlük birimi öğrencilerin akademik başarılarının geliştirilmesi noktasında tam sorumluluk içinde çalışır. Bu doğrultuda öğretmenler ve koordinatörler kurumumuz bünyesinde özel lise eğitimi almakta olan öğrencilerin üniversite giriş sınavlarına hazırlık, ders takviyesi alma vb gibi çeşitli sebeplerden dolayı ek bir kursa gitme, özel ders alma, başka kurumlarda ayrı ek bir çalışmaya katılma gibi gereksinimlerini tümüyle bertaraf etmekle sorumludurlar. 

5. Özel Lise Öğrencilerinin Kıyafet Giderlerinin Karşılanması

Kurumumuzda özel lise öğrencileri için belirlenen okul kıyafetlerine yönelik temel ihtiyaçlar için hiçbir ek ücret talep edilmez.

Kurum bütçesinden karşılanarak eğitim öğretim yılı başında özel lise öğrencilerine teslim edilecek olan kıyafetler ve adetleri şu şekildedir:

2 adet pantolon | erkek öğrenciler için
2 adet etek veya pantolon | kadın öğrenciler için
2 adet polo yaka tişört
1 adet kapüşonlu kazak
1 adet mont

Varlık Lisesi kıyafetlerinde polo yaka tişört, kapüşonla kazak ve montta kurum logosunun bulunması zorunludur.

6. Özel Lise Öğrencilerinin Kitap ve Kırtasiye Materyallerinin Temini

Kurumumuzda özel lise öğrencilerinin her eğitim öğretim yılı için gereksindikleri temel kitap ve kırtasiye materyallerinin temini okul yönetimimiz tarafından gerçekleştirilir. Bu materyaller için hiçbir ek ücret talep edilmez.

Okul bütçesinden karşılanarak eğitim öğretim yılı başında özel lise öğrencilerine teslim edilecek olan kırtasiye materyalleri şu şekildedir:

 

Özel Varlık Anadolu Lisesi eğitim öğretim yılı ajandası
VAP Uygulama Materyalleri
Ders defterleri
Ders kitapları
Çalışma Kitapları (soru bankası, konu anlatım kitabı vb)
Ödev Kitapçıkları
1 adet kalemlik
10 adet siyah kurşun kalem
4 adet kırmızı kurşun kalem
4 adet tükenmez kalem
2 adet kalemtıraş
2 adet silgi
1 adet tahta cetvel

Not: Ders ve çalışma kitapları ile defterler ilgili eğitim öğretim yılı için branş öğretmenlerinin talepleri doğrultusunda ilgili zamanlarda temin edilir.

7. Özel Lise Öğrencilerine Yönelik Etkinlik Giderleri

Kurumumuzda özel lise öğrencileri için okul yönetimi, eğitim koordinatörlüğü ve öğrenci kulüplerince düzenlenen tiyatro, opera, sinema, gezi, konser vb gibi kent içinde gerçekleştirilecek tüm etkinliklere ilişkin giderler kurum bütçesinden karşılanır. Bu etkinlikler için hiçbir ek ücret talep edilmez.

Kurum tarafından karşılanacak olan etkinlik giderleri yalnızca kent içi etkinlikler için geçerlidir. Kent ya da yurt dışı etkinliklere yönelik masraflar özel lise öğrencileri ile öğrenci velileriyle yapılacak istişare toplantıları sonucunda belirlenir. Bu toplantılarda ilgili etkinlik giderinin ne ölçüde kurum bütçesinden karşılanabileceği belirlenir.

Özel Varlık Anadolu Lisesi yerleşkesi dışında yapılacak her etkinlik için veli onayı zorunludur.
Varlık Lisesi’nde tüm etkinlikler pedagojik açıdan koordinatörlük biriminin incelemesi ve kesin onayı üzerine gerçekleştirilir.

8. Özel Lise Öğrencilerine İlişkin Öğle Yemeği Ücreti

Kurumumuz bünyesinde öğle yemeği hizmeti yalnızca talep eden öğrenciler için verilmektedir.
Okulumuzda her öğle arasında 7 çeşit yemek hizmeti verilmektedir.

2020-2021 eğitim öğretim yılı yemek ücretimiz 3.200TL olup bu ücret eylül ve şubat aylarında iki taksit halinde alınmaktadır.

9. Özel Lise Öğrencilerine İlişkin Servis Ücreti

Kurumumuzda servis talepleri olan öğrenci velilerimizin anlaştığımız firmayla görüşmeleri temmuz ayından itibaren sağlanır.

Servis ücretlerimiz MEB tarafından her eğitim öğretim yılı için ilan edilen esaslar doğrultusunda mesafeye göre belirlenir.

Kurumumuzda servis kullanacak öğrenciler için MEB tarafından ilan edilen ücretler dışında hiçbir ek ücret talep edilmez.

B. Özel Lise Kayıt Ücretlerine İlişkin İndirim Uygulamaları

1. Özel Lise İndirim Uygulamalarımız Hakkında Genel Açıklamalar

Kurumumuzda özel lise kayıt indirimlerinin tümü ilgili dönem fiyatı üzerinden uygulanır.

Birden çok indirim hakkı oluşan durumlarda en yüksek indirim hakkı esas alınır. İndirimler birbirleriyle birleştirilemez. Bununla birlikte “ek indirimler” başlığı altında belirtilmiş olan indirimler mevcut indirim oranlarıyla birleştirilerek uygulanır.

İlgili indirim oranı SFS kapsamında özel lise eğitimi süresince geçerliliğini korur. Bununla birlikte daha fazla bir indirim hakkı elde edilmesi durumunda SFS uygulamasında takip eden eğitim öğretim yılları için en fazla olan indirim esas alınmaya başlanır.

İndirim hakkı sadece ilgili kişilerin birinci derece yakınlarına yönelik (ilgili kişinin çocuğu, kardeşi ya da yasal sorumluluğunu üzerinde taşıdığı öğrenci) için geçerlidir.

Hem burs hem de indirim hakkı olan öğrenciler için en yüksek oran esas alınarak kayıt işlemi gerçekleştirilir. Kurumumuz bünyesindeki bursluluk sınavlarında burs hakkı elde eden öğrencilerin elde ettikleri burs haklarıyla indirim hakları birbiriyle birleştirilemez.

2. Varlık Lisesi Çalışanı İndirimi | %50,00 İndirim

Kurumumuz bünyesinde çalışmakta olan kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %50,00 oranında indirim uygulanır.
 
Bu indirim okul öğretmenlerimizin yanı sıra öğretmen dışı çalışanlarımız için de geçerlidir.

3. Varlık Lisesi Eski Çalışan İndirimi | %30,00 İndirim

Kurumumuz bünyesinde en az üç yıl boyunca çalışmış kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %30,00 oranında bir indirim uygulanır.

Bu indirim kurumumuz bünyesinde beş yıl ve üzerinde çalışmış kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %10,00 ek indirim oranıyla birlikte uygulanır.

Bu indirim kurumumuz bünyesinde on yıl ve üzerinde çalışanların birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %20,00 ek indirim oranıyla birlikte uygulanacaktır.

4. Felsefe Kültür Sanat Derneği Üyesi İndirimi | %20,00 İndirim

Felsefe Kültür Sanat Derneği (FKSD) üyelerinin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %20,00 oranında bir indirim uygulanır.
 
Bu indirim FKSD bünyesindeki aktif üyelerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemleri için geçerlidir.

5. Varlık Lisesi Mezunu İndirimi | %15,00 İndirim

Varlık Lisesi mezunu öğrencilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %15,00 oranında bir indirim uygulanır.

Bu indirim, kurumumuzun Varlık Dershanesi ve Varlık Temel Lisesi olarak faaliyette bulunduğu geçmiş yıllarda en az üç eğitim öğretim yılı boyunca öğrenim görmüş öğrencilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde de geçerlidir.

6. Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi İndirimi | %17,50 İndirim

Üniversitelerdeki felsefe bölümü öğretim üyelerinin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %17,50 oranında bir indirim uygulanır.

Bu indirim felsefe alanında doktora yapmış kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde de geçerlidir.

7. Felsefe Mezunu İndirimi | %12,50 İndirim

Lisans ve/veya yüksek lisans eğitimini felsefe bölümlerinde tamamlayan kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %12,50 oranında bir indirim uygulanır.

8. Öğretmen İndirimi | %12,50 İndirim

Öğretmenlik mesleğini yapmakta olan ya da aktif olarak en az beş yıl öğretmen olarak çalışmış olan kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %12,50 oranında indirim uygulanır.

Bu indirim öğretmenlik mesleğinden emekli olan ya da 20 yıl boyunca aktif öğretmenlik yapmış olan kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %2,50 ek indirim oranıyla birlikte uygulanır.

9. TSK Mensubu İndirimi | %10,00 İndirim

TSK mensubu subay, astsubay, uzman er ve erbaş olarak çalışan kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %10,00 oranında indirim uygulanır.

Bu indirim TSK bünyesinde çalışmakta olan sivil memurlar için geçerli değildir.

10. Emniyet Mensubu İndirimi | %10,00 İndirim

Emniyet personeli olarak çalışan kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %10,00 oranında indirim uygulanır.

Bu indirim EGM bünyesinde çalışmakta olan sivil memurlar için geçerli değildir.

11. Diğer İndirimler 

  • Kardeş İndirimi | Kurumumuza birden çok kardeşin aynı anda yapılan özel lise kayıt işlemlerinde her bir kardeş için %2,00 ek indirim oranı uygulanır. Kardeş indirimleri birden çok kardeşin eğitim görmekte olduğu süreç boyunca geçerli olup SFS uygulaması kapsamına dâhil edilmez.
  • Anlaşmalı Kurum İndirimi | Kurumumuzla özel anlaşması olan kurum ve kuruluşlarda çalışan personellerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde anlaşma metninde belirtilen oranda indirim uygulanır.
  • Koordinatörlük İndirimi | Kurumumuzda nitelikli eğitim olanaklarından yoksun öğrencilere yönelik koordinatörlük birimimizin önerisi üzerine özel indirimler uygulanabilir. Bu özel indirimler hiçbir şekilde %40,00 oranını geçemez.
  • Burs Desteği İndirimi | Kurumumuz dışında özel bir kişi, kurum ya da kuruluş tarafından belli oranda burs imkânı sunulan öğrencilere yönelik yüzde %10,00 oranında ek burs desteği indirimi uygulanır. Bu destek indiriminin uygulanabilmesi için ilgili burs durumunun resmi olarak belgelendirilmesi ve ilgili kurumun koordinatörlük birimimizce uygun görülmesi esastır.

C. Özel Lise Kayıt Ücretleri ve Ödeme Seçenekleri

Kurumumuzda özel lise kayıt ücretlerinin ödenmesi 10 taksit üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Peşin ödemelerde %7’lik bir indirim uygulanır. Peşin ödeme indirimi diğer indirim ya da burs hakları sonucunda ortaya çıkan ücret üzerinden yapılır.

Kurumumuzda özel lise kayıt işlemleri ilgili tarihlerde belirlenen kayıt ücretleri ile belirlenen indirim esasları üzerinden gerçekleştirilir.

2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin özel lise kayıt ücretlerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

Varlık Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Kayıt Ücretleri

Kayıt Dönemi

Geçerlilik Süresi

9. Sınıf

10. Sınıf

11. Sınıf

12. Sınıf

Erken Kayıt Dönemi 1

2 Ocak | 10 Şubat

18.500 ₺

18.500 ₺

19.000 ₺

19.500 ₺

Erken Kayıt Dönemi 2

11 Şubat | 15 Mart

20.000 ₺

20.000 ₺

20.500 ₺

21.000 ₺

Erken Kayıt Dönemi 3

16 Mart | 20 Nisan

21.250 ₺

21.250 ₺

21.750 ₺

22.250 ₺

Erken Kayıt Dönemi 4

21 Nisan | 1 Haziran

22.250 ₺

22.250 ₺

22.750 ₺

23.250 ₺

Normal Kayıt Dönemi

2 Haziran | 15 Eylül

23.750 ₺

23.750 ₺

24.000 ₺

25.000 ₺

 
Not: Bu içerikte yer alan hususlar kurumumuz koordinatörlük birimi tarafından hazırlanan proje doğrultusunda kurum yönetimimiz tarafından onaylanarak 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmasına ve ilerleyen yıllarda da geliştirilerek sürdürülmesine karar verilmiştir.
 

Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğü