Varlık'ta Veli Olmak

UYARI

 • Varlık Lisesi olarak hakkımızda daha detaylı bilgilere ulaşmanız için internet sitemizi k12.tr uzantısına taşıyoruz
 • Mevcut sitemizdeki güncellemeler 15 Temmuz 2020 tarihiyle durdurulmuş ve tüm içeriklerimiz yeni sitemize aktarılmaya başlanmıştır.
 • Varlık'ımız hakkında çok daha ayrıntılı bilgilere ulaşabileceğiniz yeni sitemize buradan erişebilirsiniz.
 • Mevcut sitemiz 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren otomatik olarak yeni sitemize yönlendirilecektir.
Saygılarımızla, Varlık Lisesi
 

Bu içerik, Varlık Lisesi bünyesinde eğitimde başarının elde edilebilmesi için, eğitim ve öğrenim sürecinin tamamlayıcı aktörleri olan velilerin temel hak ve sorumluluk alanlarını belirlemek ve bu sorumlulukların yerine getirilmesi noktasında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Eğitimde başarı için, eğitim dünyası içindeki aktörlerin ilk adımlarını, temel hak ve sorumluluklarına ilişkin farkındalık yolu üzerinde atması gerekir. Nitekim eğitimin genel ve özel amaçları ancak bu yolda yürünmeye başlandığı takdirde kavranabilir.

Veliler eğitim dünyasının tamamlayıcı aktörleridir. Velilerin eğitim dünyasındaki birinci önceliği, sorumlu olduğu öğrencinin yaşam koşullarını sağlık, beslenme ve ekonomik yönden desteklemek ve gözetmektir.

Bir Varlık velisinin, velisi olduğu öğrencinin kişisel yaşam projesini belirleme, geliştirme ve gerçekleştirme konularında tam duyarlılık içinde davranması ve okulla işbirliği içinde hareket etmesi esastır.

Varlık Lisesi, velilerin eğitim öğrenim hayatına etkin ve verimli bir şekilde katılımlarını sağlamayı bir sorumluluk olarak üstlenir.

Varlık Lisesi velilerinin hak ve sorumlulukları şu şekildedir:


1. Bilgilendirilme

Hak

 • Okulun kuralları, yapısal özellikleri, eğitim anlayışı ve işleyişine ilişkin düzenli aralıklarla bilgilendirilme

Sorumluluk

 • Okulca belirlenen veli bilgilendirme toplantılarına katılma

 • Okulun yayın organlarını takip etme

 • Okulun duyurularını takip etme

2. Bilgi Edinme

Hak

 • Öğrencinin akademik ve pedagojik durumuna ilişkin bilgi edinme

Sorumluluk

 • Doğrudan bilgi edinme talepleri için ilgili birimden randevu alma

 • Kendisine verilen randevuya riayet ederek ilgili birimle görüşme

 • Tüm bilgi edinme taleplerinde araştırmacı bir tavırla davranma 

3. ​Bilgi Verme

Hak

 • Öğrencinin okul yaşamına etkiyen konular hakkında bilgi verme

Sorumluluk

 • Öğrencinin sağlık, güvenlik, psikolojik vb konulardaki koşul ve olanaklarındaki değişimler konusunda okulu zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirme  

 • Okulca talep edilen anket, form vb belgeleri doğru bir şekilde doldurup zamanında okula iletme

4. Eşitlik

Hak

 • Dil, din, ırk, cinsiyet, engel, ekonomik durum vb gibi herhangi bir farklılıktan dolayı ayrımcılığa uğratılmama

 • Okul öğretmenleri ve personeli ile diğer velilerden saygı ve eşit muamele görme

 • Okul görevlileri tarafından nezih bir şekilde karşılanma

Sorumluluk

 • Okul öğretmenleri, çalışanları, öğrencileri ve diğer veliler ile olan ilişkilerinde her tür ayrımcılıktan uzak bir şekilde davranma

4. Katılım – Eşlik Etme

Hak

 • Okul yönetimine ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde dâhil olma

 • Okulca düzenlenen etkinliklere katılma

 • Okulun sunduğu kültürel olanaklardan yararlanma

 • Okulun gelişimi için önerilerde bulunma, katkı sunma

Sorumluluk

 • Okul yönetimindeki görevlerini yönetmeliğe uygun şekilde yerine getirme

 • Okulca önerilen etkinliklere katılım göstermek için özenle davranma

 • Öğrencinin okula zamanında, öğrenmeye hazır, kılık kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gelmesini sağlama

 • Ev yaşamında öğrencinin uyku ve dinlenme saatlerini düzenlemesine eşlik etme

 • Öğrenciye okul yaşamını olumsuz etkileyecek sorumluluklar vermeme

 • Okulca talep edilmediği sürece öğrencinin öğrenim sürecine hiçbir şekilde müdahil olmama

 • Öğrencinin her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak olması konusunda gerekli özeni gösterme

 • Öğrencinin disiplin kurallarına uyması için gerekli önlemleri alma

 • Ev yaşamında öğrencinin fiziksel ve psikolojik şiddetten arınık bir ortamda yaşamasını sağlama

Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğü